Montgenevre, Montgenevre (Francie) – 27.783,-

2.4. (sobota) – 9.4. (sobota), polopenze

Hotel Anova Hotel & Spa